Partners

In Brussel zijn er heel wat verenigingen die mensen ondersteunen die pas in België zijn aangekomen.

Het zou onmogelijk zijn om ze allemaal op deze pagina op te sommen. Het is niet de bedoeling om hier een volledig overzicht te geven, maar om u een kleine basisgids aan te bieden van verenigingen en organisaties die u kunnen helpen bij uw stappen en uw integratie in uw nieuwe leven in België.

Lessen Frans

U bent op zoek naar lessen Frans?

Spreekt u al een beetje Frans en u wil uw kennis graag oefenen door nieuwe mensen te ontmoeten?

 • SINGA

  creëert ontmoetingsplaatsen voor nieuwkomers en Brusselaars door middel van verschillende activiteiten, waaronder conversatietafels om op informele wijze de kennis van het Frans te oefenen en tegelijk nieuwe mensen te ontmoeten. 

  https://www.singa-belgium.org/

Retour aux rubriques

Gezondheid

U bent op zoek naar een arts?

Via de website https://famgb.be/fr/accueil/ vindt u een arts volgens diverse criteria: adres, gesproken talen… U kunt ook telefonisch een huisarts zoeken via het nummer 1710.

U kunt zich ook inschrijven in een medisch centrum, waar u terecht kunt voor een reeks medische basisdiensten: arts, verpleegkundige, kinesist, gynaecoloog, enz. Iedereen met een geldige aansluiting bij een ziekenfonds kan zich inschrijven. Om het dichtstbijzijnde medisch centrum te vinden, ga naar: www.maisonmedicale.org.

 • ONE

  biedt gratis raadpleging voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Zij moeten ervoor zorgen dat het kind zich op harmonieuze wijze ontwikkelt. De informatie en contactgegevens voor de ONE-raadplegingen vindt u op de website

  http://www.one.be/

 • Gezinsplanning

  Centra voor gezinsplanning geven volledig vertrouwelijk advies en zorg aan mensen over seksualiteit, zwangerschap, gezinsleven en emotionele kwesties. Voor een centrum voor gezinsplanning in uw buurt, zie:

  www.loveattitude.be/centres-de-planning/

 • Medimmigrant

  geeft informatie over de gezondheidszorg die beschikbaar is voor mensen die hier illegaal, of in precaire omstandigheden verblijven.

  www.medimmigrant.be
  02/274.14.33

Retour aux rubriques

Sociale en juridische bijstand

Bent u op zoek naar informatie over de rechten van vreemdelingen en verblijfsvergunningen?

 • ASBL SIREAS

  biedt zitdagen voor sociaal en juridisch advies voor elke vraag in verband met het verblijf.

  26 Kogelstraat , 1000 Brussel. Geopend, elke dag van 8.30 u tot 11.30 u.

  https://www.bruxellesfle.be/carte-des-lieux-de-formation/

 • ADDE

  beantwoordt vragen over verblijf, gezinshereniging, asiel, werk, sociale bijstand, internationaal familierecht en nationaliteit. Kogelstraat 22, 1000 Brussel.

  https://www.adde.be

 • Caritas international

  is een ngo die een menselijk en individueel antwoord biedt op het migratietraject van elke migrant en die opkomt voor de rechten van migranten en vluchtelingen. Ze biedt ook ondersteuning bij het zoeken naar duurzame oplossingen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel.

  https://www.caritasinternational.be
  +32 2 229 36 11

Bent u op zoek naar informatie over sociale rechten (huisvesting - tewerkstelling - sociale zekerheid)?

 • L’atelier des droits sociaux

  is een erkende eerstelijns juridische dienst. Deze vereniging biedt advies, bijstand en begeleiding op het gebied van huurrecht, arbeidsrecht (werknemers en zelfstandigen), sociale zekerheid (werkloosheid, kinderbijslag, pensioenen, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, uitkeringen voor gehandicapten, enz.) en sociale bijstand (OCMW, GRAPA). Ze biedt zitdagen die kosteloos en voor iedereen toegankelijk zijn.

  Telefonische permanentie: Maandag van 13 tot 16 u, donderdag van 9 tot 12 u - van 13 tot 16 u en vrijdag van 9 tot 12 u.

  https://ladds.be/
  02/512 71 57

Een advocaat nodig?

 • Bureau d’aide juridique

  hangt af van de Franstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Het bevordert de toegang tot de rechtspraak door bepaalde categorieën mensen gratis bijstand van een advocaat te bieden in alle juridische aangelegenheden.
De diensten omvatten: juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging in gerechtelijke of administratieve procedures of in bemiddeling, het instellen van beroep...


  Bureau d’aide juridique de Bruxelles

  Regentschapslaan 63 1000 Brussel

  https://bajbruxelles.be/index.php/fr/
  https://cajdebruxelles.be/permanences-d-aide-juridique
  02.519.83.05

U voelt zich het slachtoffer van discriminatie?

 • Centre interfédéral pour l’égalité des chances

  Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is een onafhankelijke overheidsdienst voor de bestrijding van discriminatie en de bevordering van gelijke kansen. Als u vragen hebt of discriminatie wilt melden, kunt u gratis contact met hen opnemen via 0800 12 800 of naar het kantoor komen op donderdagochtend (van 9 tot 12.30 u). Koningsstraat 138, 1000 Brussel

  www.unia.be

 • MRAX : Mouvement de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie

  is bevoegd voor discriminatie op grond van nationaliteit, "ras", huidskleur, nationale of etnische afkomst, taal, levensbeschouwing of godsdienstige overtuiging. De organisatie beschikt over een juridische dienst (Tel: 0477 88 40 52) en een sociale dienst (Tel: 0477 88 40 53). Poststraat 37, 1210 Brussel.

  http://mrax.be/wp/

Retour aux rubriques

Kinderen

In België is onderwijs verplicht voor alle kinderen tussen 5 en 18 jaar.
Om een school te vinden kunt u contact opnemen met de afdeling onderwijs van uw gemeente.
U kunt ook contact opnemen met de helpdesk voor inschrijvingen ope het nummer 0800 188 55 (gratis telefoonnummer) of via het e-mailadres inscription@cfwb.be

Als u op zoek bent naar informatie over huiswerkscholen, sport-, creatieve en culturele activiteiten, buitenschoolse en vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren in Brussel, kunt u contact opnemen met de dienst “Buitenschoolse opvang” of de dienst ATL (Accueil Temps Libre) van uw gemeente of via de website van Bruxelles Temps Libre(http://www.bruxellestempslibre.be/index.php)

 • Infor Jeunes Bruxelles

  is een vzw die tot doel heeft iedereen die dat wil, en meer bepaald jongeren, te informeren, te helpen en te adviseren. Dit geldt voor alle domeinen die hen aanbelangen, zoals onderwijs, opleiding, werk, huisvesting, gezin, gezondheid, sociale bijstand, justitie, vrijetijdsbesteding en vakantie... In de verschillende Brusselse gemeenten worden zitdagen georganiseerd. Deze zijn kosteloos, anoniem en zonder afspraak. Voor een bureau in uw buurt, zie :

  https://ijbxl.be/
  02 514 41 11

Retour aux rubriques

Zoeken naar werk en opleiding

Bent u op zoek naar werk of naar een opleiding?

Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen bij het zoeken naar werk of een opleiding.

 • Actiris

  is de overheidsinstelling die de werkgelegenheid in Brussel beheert. Als u een werkzoekende bent, moet u zich daar inschrijven.

  https://www.actiris.brussels/en/citizens/

 • Bruxelles Formation Carrefour

  geeft informatie en advies over opleidingen en loopbanen. De website www.dorifor.be geeft u toegang tot een databank die wordt beheerd door Bruxelles-Formation. U vindt er een overzicht van het volwassenenonderwijs in het Brussels Gewest.

  www.dorifor.be

 • Cité des métiers de Bruxelles

  in Brussel is het centrum voor informatie en advies over loopbaanbegeleiding gedurende het hele leven. Het biedt een multimediaruimte waar u elke dag terecht kunt zonder afspraak, en individuele gesprekken met een adviseur op afspraak. Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel.

  https://www.citedesmetiers.brussels/fr/en-recherche-d-emploi/rendez-nous-visite/

 • CIRÉ

  biedt informatie en ondersteuning als u een gelijkstelling van uw diploma wilt verkrijgen of als u advies nodig hebt over opleiding en studie. Visvijverstraat 80-82, 1050 Brussel.

  www.cire.be
  02/629.77.10

 • 1819.brussels

  is een informatiedienst voor alle ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze dienst kan u informeren over de administratieve en wettelijke voorwaarden voor het uitoefenen van een zelfstandige activiteit en u doorverwijzen naar ondersteunende organisaties.

  info@1819.brussels

Retour aux rubriques

Nationaliteit

 • Asbl Objectifs

  De vzw Objectief kan uw vragen beantwoorden over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit en u helpen uw dossier te controleren voordat u uw aanvraag bij de gemeente indient. Raadplegingen zijn enkel op afspraak. Om een afspraak te maken:

  contact@objectiefvzw.be
  02 512 67 27
  http://www.allrights.be

 • Démocratie plus

  zorgt voor de invoering, het beheer en de follow-up van naturalisatieaanvragen. Dagelijks geopend van 9.30 tot 12.30 u. Tweekerkenstraat 111, 1210 Brussel.

  02/350 45 80

Retour aux rubriques

Algemene gidsen

Gids samengesteld door de Liga voor Mensenrechten (in het Frans en het Engels):
https://www.liguedh.be/wp-content/uploads/2018/10/Guide-de-poche_FR-Franc%CC%A7ais_site-web.pdf

 

https://www.vivreenbelgique.be/

Télécharger la version pdf de cette page

Télécharger version FRDownload EN version

IncluCities est financé par le Fonds européen pour l'asile, la migration et l'intégration (FAMI) et géré par le Conseil des communes et régions d'Europe.