Partenaires

بروکسل انباشته از انجمن هایی است که هدف شان کمک به افراد تازه وارد به کشور بلجیم است، اما نمی توان همه ای آنها را در این صفحه لیست کرد.

هدف در اینجا ارائه یک لیست جامع و کامل نیست، بلکه یک لیست اساسی از انجمن ها و سازمان هایست که می توانند شما را در زمینه ادغام شدن در زندگی جدید در بلجیم کمک و یاری رسانند.

د فرانسوي ژبې درسونه

آیا می خواهید در صنوف زبان فرانسوی اشتراک کنید؟

 • Bruxelles FLE

  تمامی گزینه های قابل دسترس برای شما را در وب سایت خود لیست می کند.

  https://www.bruxellesfle.be/carte-des-lieux-de-formation/

 • Lire et Ecrire Bruxelles

  برای اشخاصی که پیشینه تعلیمی محدودی (کمتر از 6 سال تعلیمی) در کشور اصلی خود دارند، درس آموزش زبان فرانسوی را ارائه می کند. 6 مرکز پذیرش Lire et Ecrire در بروکسل موجود است که می‌توانید معلومات بدست آورید، در امتحان استعداد اشتراک ورزید و به یک دوره سوادآموزی معرفی گردید. در این صفحه می توانید موقعیت و جزئیات تماس آنها را بدست آورید:

  https://lire-et-ecrire.be/6-Points-Accueil
  https://alpha-fle.brussels/

آیا قبلاً اندکی فرانسوی صحبت می کردید و می خواهید بوسیله ملاقات کردن با افراد جدید آن را تمرین کنید؟

 • SINGA

  از طریق فعالیت‌های مختلف، از جمله جلسات محاوره برای تمرین کردن زبان فرانسوی بصورت غیررسمی در جریان ملاقات با افراد جدید، مکان‌های ملاقات را برای افراد تازه وارد و ساکنان بروکسل ایجاد می‌کند.

  https://www.singa-belgium.org/

Retour aux rubriques

روغتیا

آیا در جستجوی داکتر هستید؟

وب‌سایت https://famgb.be/fr/accueil/ شما را کمک می‌کند تا بر اساس معیارات انتخابی خود: آدرس، زبان مورد صحبت و غیره داکتر پیدا کنید. همچنان می‌توانید جستجوی یک داکتر داخله را از طریق زنگ زدن به شماره 1710 تقاضا نمائید.

همچنان شما می توانید در یک مرکز صحی ثبت نام کنید که در آنجا می توانید بخش های بزرگی از خدمات اولیه صحی: داکتر، نرس، فیزیوتراپیست، متخصص امراض زنانه و غیره را پیدا کنید. هرکسی که بیمه صحی معتبر داشته باشد، می تواند ثبت نام کند. برای دریافت نزدیکترین مرکز صحی خود، به آدرس ذیل مراجعه کنید: . www.maisonmedicale.org.

 • ONE

  برای اطفال 0 تا 6 ساله مشوره رایگان ارائه می دهد. هدف آنها حصول اطمینان از رشد سالم اطفال است. شما می توانید جزئیات تماس مشوره های ONE را در http://www.one.be/ دریابید

  http://www.one.be/

 • پلانگذاری فامیلی

  مراکز پلانگذاری خانواده، مشوره و مراقبت محرمانه ای را برای اشخاص در مورد مسائل جنسی، حمل داشتن، زندگی خانوادگی و مسائل عاطفی ارائه می دهند. برای دریافت مرکز پلانگذاری خانواده در نزدیک ترین محل خود به این آدرس مراجعه کنید:

  www.loveattitude.be/centres-de-planning/

 • Medimmigrant

  معلوماتی را در مورد مراقبت های صحی قابل دسترس برای اشخاصی که بصورت غیرقانونی در بلجیم هستند یا وضعیت مهاجرت آنها نامشخص است، ارائه می دهد.

  www.medimmigrant.be
  02/274.14.33

Retour aux rubriques

امتیازات/هوساینه او حقوقي مرستې

آیا در جستجوی معلومات در باره حقوق شهروندان خارجی و جواز اقامت هستید؟

 • ASBL SIREAS

  اجتماعی و حقوقی را برای هر گونه سوال مربوط به اقامت اشخاص در کشور فرام می کند.

  Rue du Boulet, 26 - 1000 Bruxelles

  https://sireas.be/

 • ADDE

  می تواند به هر سؤالی در مورد اقامت، متحدسازی مجدد خانواده، درخواست پناهندگی، کار، کمک های اجتماعی، قوانین بین المللی خانواده و ملیت پاسخ دهد.

  https://www.adde.be

 • Caritas international

  یک سازمان غیردولتی است که به سفر مهاجرتی هر فرد پاسخ انسانی ارائه می کند و از حقوق مهاجرین و پناهندگان دفاع می نماید. همچنین می تواند از طریق جستجوی راه حل های پایدار و توجه خاص به آسیب پذیرترین اشخاص جامعه کمک و یاری رساند.

  https://www.caritasinternational.be
  +32 2 229 36 11

آیا در جستجوی معلومات در مورد حقوق اجتماعی (خانه – کار – تأمین اجتماعی) هستید؟

 • L’atelier des droits sociaux

  یک نهاد پیشگام در عرصه خدمات حقوقی است. این نهاد مشوره، کمک و راهنمایی در مورد قانون اجاره، قانون کار (کارمند و دارای کار آزاد)، تامین اجتماعی (بیکاری، کمک های خانوادگی، حقوق تقاعد، مراقبت های صحی، ناتوانی در زمینه کار، کمک برای معلولین و غیره) و کمک های اجتماعی ( CPAS،GRAPA). این نهاد خدمات رایگان را فراهم می کند و برای همه ای افراد باز است.

  خطوط تیلیفون: دوشنبه از ساعت 1 الی 4 بعد از ظهر، پنجشنبه از 9 صبح الی 12 بعد از ظهر - 1 الی 4 و جمعه از ساعت 9 صبح تا 12 بعد از ظهر. 02/512 71 57 یا 02/512 02 90

  https://ladds.be/
  02/512 71 57

آیا به وکیل ضرورت دارید؟

 • Bureau d’aide juridique

  بخشی از انجمن وکلای فرانسوی بروکسل است. این نهاد دسترسی به عدالت را با اجازه دادن به طیف خاصی از اشخاص جهت مستفید شدن از کمک رایگان یک وکیل در همه امور حقوقی، ترویج می کند.

  خدمات عبارتند از: مشوره دهی حقوقی، مساعدت و وکالت در مراحل قضایی یا اداری یا میانجی گری، استیناف خواهی و غیره.
  دفتر مشورتی حقوقی بروکسل

  https://bajbruxelles.be/index.php/fr/
  https://cajdebruxelles.be/permanences-d-aide-juridique
  02.519.83.05

آیا قربانی تبعیض هستید؟

 • Centre interfédéral pour l’égalité des chances

  یک نهاد خدماتی مستقل عامه برای مبارزه علیه تبعیض و ترویج فرصت های برابر است. در صورتی که سوال داشته باشید یا می خواهید تبعیض را گزارش دهید، می توانید با آنها به شماره 0800 12 800 به صورت رایگان تماس بگیرید یا به دفتر از طرف صبح، روزهای پنجشنبه (9 صبح الی 12:30 بعد از ظهر) مراجعه کنید.

  www.unia.be

 • MRAX : جنبش مبارزه علیه تبعیض، یهودستیزی و بیگانه هراسی

  MRAX تبعیض را بر اساس ملیت، نژاد، رنگ جلد، منشاء ملیتی یا قومیتی، زبان و اعتقادات فلسفی یا مذهبی را تحت پوشش قرار می دهد. این نهاد دارای یک بخش حقوقی (شماره تیلیفون: 0477 88 40 52) و یک بخش خدمات اجتماعی (شماره تیلیفون:

  http://mrax.be/wp/

Retour aux rubriques

ماشومان

در بلجیم، تعلیم و تربیه برای همه اطفال 5 الی 18 ساله جبری است.
برای دریافت مکتب، می توانید با دیپارتمنت تعلیم وتربیه محلی خود به تماس شوید.
همچنان می‌توانید با شماره تیلیفون 0800 188 55 (بصورت رایگان) یا از طریق ایمیل آدرس inscription@cfwb.be با دفتر راهنمای ثبت نام تماس بگیرید.

اگر در جستجوی معلومات در باره کلپ های کارخانگی، ورزش، فعالیت های خلاقیت و فرهنگی، فعالیت های ضمیموی آموزشی و رخصتی ها برای اطفال و نوجوانان در بروکسل هستید، می توانید با خدمات محلی “برنامه ضمیموی آموزشی” یا ATL (Accueil Temps Libre) به تماس شوید یا به Bruxelles Temps Libre مراجعه کنید. وب سایت (http://www.bruxellesstempslibre.be/index.php)

 • Infor Jeunes Bruxelles

  یک سازمان غیرانتفاعی است که هدف آن ارائه معلومات، کمک و مشوره دهی به همه جوانان است. خدمات این سازمان در تمام بخش های مرتبط به امور جوانان از قبیل؛ تعلیم و تربیه، آموزش، کار، مسکن، خانواده، صحت، مساعدت های اجتماعی، عدالت، اوقات بیکاری و فعالیت های رخصتی و غیره صورت می گیرد. دفاتر دائمی در ساحات مختلف بروکسل وجود دارند. این دفاتر بصورت رایگان و ناآشنا، بدون ضرورت به اخذ اوقات ملاقات هستند. برای دریافت دفتری در نزدیکی خود، به آدرس ذیل مراجعه کنید: https: //ijbxl.be/#home_carte شماره تیلیفون: 02 514 41 11

  https://ijbxl.be/
  02 514 41 11

Retour aux rubriques

دندې او روزنې

آیا در جستجوی وظیفه یا آموزش هستید؟

چندین سازمان هستند که می توانند شما را در جستجوی کار کمک کنند و جزئیات آموزش های قابل دسترس را ارائه دهند.

 • Actiris

  یک اداره عامه است که در زمینه کار در بروکسل فعالیت دارد. اگر در جستجوی کار هستید، باید در Actiris ثبت نام کنید.

  https://www.actiris.brussels/en/citizens/

 • Bruxelles Formation Carrefour

  در باره آموزش و کاریابی معلومات و مشوره می دهد. وب سایت www.dorifor.be دسترسی به دیتابیس را که از سوی Bruxelles-Formation مدیریت می شود، فراهم می کند. این دیتابیس، دوره های تعلیم وتربیه جوانان موجود در منطقه بروکسل را لیست می کند.

  www.dorifor.be

 • Cité des métiers de Bruxelles

  مرکز معلومات و مشوره دهی در باره رهنمایی کاری طویل المدت است. این نهاد یک ساحه چند رسانه ای را ارائه می کند که می توان بدون ضرورت به تعیین ملاقات، هر روز هفته از آن دیدن کرد، و جلسات فردی را می توان توسط یک مشاور با تعیین ملاقات تنظیم نمود Av. de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles

  https://www.citedesmetiers.brussels/fr/en-recherche-d-emploi/rendez-nous-visite/

 • CIRÉ

  در صورتی که می خواهید تشخیص معادل از شرایط خود را بدست آورید یا به مشوره در باره آموزش و تحصیلات ضرورت دارید، این نهاد معلومات و حمایت را فراهم می کند.

  www.cire.be
  02/629.77.10

 • 1819.brussels

  1819.brussels یک نهاد خدماتی معلوماتی برای اشخاص دارای شغل آزاد در حوزه پایتخت بروکسل است. این نهاد می تواند معلوماتی را در باره شرایط اداری و قانونی شغل آزاد ارائه دهد و شما را به سازمان های رهنمایی کننده و حمایت کننده بفرستد.

  info@1819.brussels

Retour aux rubriques

تابعیت

 • Asbl Objectifs

  می توانند سوالات شما را در باره اخذ تابعیت بلجیم پاسخ دهند و شما را کمک می کنند تا قبل از ارسال درخواستی خود به مقامات محلی، دوسیه خود را بررسی کنید.

  contact@objectiefvzw.be
  02 512 67 27
  http://www.allrights.be

 • Démocratie plus

  در زمینه ارسال، مدیریت و تعقیب درخواست‌های تابعیت کمک می‌کند. همه روزه از ساعت 9:30 صبح تا 12:30 شب باز می باشد.

  02/350 45 80

Retour aux rubriques

رهنمودهای عمومی

(به زبان فرانسوی و انگلیسی) رهنمود توسط اتحادیه حقوق بشر تهیه و ترتیب شده است.
https://www.liguedh.be/wp-content/uploads/2018/10/Guide-de-poche_FR-Franc%CC%A7ais_site-web.pdf

 

https://www.vivreenbelgique.be/

Télécharger la version pdf de cette page

Télécharger version FRDownload EN version

IncluCities est financé par le Fonds européen pour l'asile, la migration et l'intégration (FAMI) et géré par le Conseil des communes et régions d'Europe.