HET INBURGERINGSTRAJECT

Ontdek het inburgeringstraject

VIA vzw biedt een inburgeringstraject aan voor elke persoon ouder dan 18 jaar, ingeschreven in het vreemdelingenregister van een gemeente van het Brussels Gewest en met een wettelijke verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden.

Het inburgeringsparcours biedt gratis alle informatie over het leven in België, via sociale maatschappelijke begeleiding en opleiding.

Via de cursussen "Wonen in België" en "Burgerschap" leert u uw rechten en plichten kennen en krijgt u inzicht in hoe alles in België in zijn werk gaat. Zo kunt u op een meer zelfstandige manier ten volle deelnemen aan het sociale, culturele en economische leven in België. Je kunt ook gratis Franse of Nederlandse lessen volgen.

Onthaal/Inschrijving

Elke persoon die zich aanmeldt aan het onthaal bij VIA wordt ontvangen door een maatschappelijk werker. Hij/zij zal het inburgeringstraject toelichten, nagaan of u voldoet aan de toelatings- of verplichtingsvoorwaarden en eventuele vragen over ons werk beantwoorden. U wordt ontvangen in de taal die u goed begrijpt.

Om in het inburgeringstraject te worden ingeschreven, moet u aan bepaalde toelatingsvoorwaarden voldoen.

Het inburgeringstraject is toegankelijk voor:

  • Elke niet-Belgische persoon ouder dan 18 jaar

  • Die houder is van een verblijfsvergunning met een geldigheidsduur van meer dan 3 maanden

  • Die ingeschreven is in het vreemdelingenregister van één van de 19 Brusselse gemeenten

Opgelet !

 

Sinds 1 juni 2022 is het inburgeringstraject in het Brussels Gewest verplicht voor bepaalde nieuwkomers (afhankelijk van de reden van hun verblijf). Alle nuttige informatie hierover is, in 12 talen, beschikbaar via de website:https://bewelcome.brussels

Onze kantoren zijn gevestigd in Schaarbeek op het adres : Kesselsstraat 14, 1030 Schaarbeek et in Sint-Jans-Molenbeek op het adres: Leopold II-laan 170, 1080 Molenbeek.

U kunt bij ons terecht van maandag tot vrijdag van 9 u tot 12 u voor een nieuwe inschrijving of voor inlichtingen.

DEEL 1

Het inburgeringstraject verloopt in 2 grote fasen: deel 1 en deel 2. Deel 1 omvat een maatschappelijke evaluatie, een taalevaluatie en 10 uur voorlichting.

Dit is een gesprek met uw maatschappelijk werker om samen uw situatie op verschillende gebieden van het dagelijkse leven te bekijken, zoals huisvesting, gezondheid, gezinsleven of uw professionele en financiële situatie.
U bespreekt samen uw behoeften op deze verschillende gebieden en wij geven u advies of begeleiden u op de best mogelijke manier om u tijdens uw verschillende stappen te ondersteunen.

Deze 10 uur durende voorlichting, die gewoonlijk in 3 halve dagen wordt aangeboden, wordt gegeven in een taal die u goed begrijpt. Het zal u in staat stellen uw rechten en plichten in België beter te begrijpen en nuttige informatie te ontvangen voor uw integratie in het dagelijkse leven in België.

We behandelen onderwerpen als de Belgische grondwet, maatschappelijke en wettelijke normen, huisvesting, gezondheidszorg, werkgelegenheid, het schoolsysteem en mobiliteit.

Dit is een Franse test om uw kennis van de Franse taal te beoordelen. Via deze test kunnen wij u oriënteren naar een cursus Frans aangepast aan uw niveau.

Certificaat DEEL 1

Wanneer dit eerste deel is voltooid, ontvangt u een eerste certificaat. Dit is het officiële bewijs dat u deel 1 van het VIA-inburgeringstraject hebt voltooid.

Overeenkomst

De overeenkomst is het moment waarop u samen met uw maatschappelijk werker beslist hoe u uw traject bij VIA voortzet. U stelt op dat moment, afhankelijk van uw behoeften en wensen, uw programma samen: individuele ondersteuning en begeleiding, burgerschapsvorming en cursussen Frans.

De ondertekening van de overeenkomst markeert het begin van de tweede fase van uw reis, deel 2. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u zich akkoord met deelname aan de opleidingen waarvoor u bent ingeschreven.

DEEL 2

Tijdens het hele inburgeringstraject krijgt u sociale ondersteuning van uw maatschappelijk werker.

Deze ondersteuning is individueel en afgestemd op uw specifieke behoeften. Het bestaat uit hulp bij diverse administratieve procedures, advies, begeleiding op verschillende gebieden van het maatschappelijk leven zoals kinderopvang, huisvestingsvraagstukken, sociaal-professionele oriëntatie, of elke andere specifieke behoefte die u zou kunnen hebben.

De opleiding Burgerschap ligt in het verlengde van de opleiding “Rechten en plichten – Leven in België”.

Het behandelt de geschiedenis, de geografie, de economie, de politiek en de instellingen in België. Er zijn verschillende bezoeken en vergaderingen met belangrijke Brusselse organisaties gepland. Deze opleiding is een plaats voor contacten, ontmoetingen en uitwisseling. Ze wordt in verschillende talen gegeven en gewoonlijk in halve dagen georganiseerd.

Wij bieden gratis cursussen Frans aan in samenwerking met verschillende scholen over heel Brussel. De cursussen zijn aangepast aan uw profiel en uw niveau.

Ze worden ’s avonds (7 uur/week) of overdag (10, 12, 16 of 20 uur/week) gegeven.

Certificaat DEEL 2

Na afloop van de cursus ontvangt u bij een officieel certificaat als bewijs van uw deelname aan het inburgeringstraject, conform uw overeenkomst, bij vzw VIA.

IncluCities est financé par le Fonds européen pour l'asile, la migration et l'intégration (FAMI) et géré par le Conseil des communes et régions d'Europe.