پروگرام خوش آمدیدگویی

Découvrir le parcours

VIA Asbl یک پروگرام خوش آمدیدگویی را برای اشخاص بالاتر از 18 سال ارائه می کند که در ثبت و راجستر شهروندان غیر بلجیمی در هر ناحیه ای از حوزه بروکسل ثبت نام کرده و دارای جواز اقامت قانونی برای بیشتر از 3 ماه هستند.

پروگرام خوش آمدیدگویی معلومات رایگان را از طریق حمایت اجتماعی و آموزش در باره زندگی در بلجیم ارائه می کند.

"زندگی در بلجیم" و دوره های "تابعیت" شما را قادر می سازد تا حقوق و وظایف خویش را بشناسید و چگونگی کارکرد بلیجم را بهتر درک کنید تا اینکه بتوانید بگونه مستقل تر زندگی نموده و به طور کامل در زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بلجیم اشتراک ورزید. همچنان می توانید در صنوف رایگان فرانسوی شرکت کنید.

خانه/ثبت و راجستر

همه ای اشخاصی که به میز پذیرش VIA می آیند از سوی یک کارگر اجتماعی دیده می شوند. این کارگر اجتماعی پروسه مقدماتی را شرح می دهد و بررسی می کند که آیا شرایط پذیرش را دارید یاخیر و این کارگر هر سوالی را که در باره کار ما داشته باشید، جواب می دهد. به هر زبانی که به خوبی درک می کنید، برای تان توضیح داده می شود.

برای ثبت نام در پروگرام خوش آمدیدگویی، شما باید شرایط مشخص پذیرش را داشته باشید.

پروگرام خوش آمدیدگویی برای اشخاص ذیل است:

  • اشخاص غیر بلجیمی که بیشتر از 18 سال سن داشته باشند.

  • اشخاص که جواز اقامت برای بیشتر از 3 ماه داشته باشند.

  • اشخاص ثبت و راجستر شده در ثبت نام شهروندان غیربلجیمی یکی از 19 ناحیه بروکسل

لطفاً توجه داشته نمائید

 

از 1 جون 2022، پروگرام خوش آمدیدگویی در بروکسل برای بعضی از اشخاص تازه وارد (با اتکاء به دلیل اقامت آنها) جبری شده است. تمام معلومات مرتبط در باره این موضوع به 12 زبان در آدرس ذیل قابل دسترس است: https://bewelcome.brussels

دفاتر ما در Schaerbeek قرار دارند: Rue Kessels 14, 1030 Schaerbeek و در Molenbeek: Boulevard Léopold II, 170, 1080 Molenbeek

ما از ساعت 9 صبح الی 12 بعد از ظهر روزهای دوشنبه الی جمعه برای ثبت نام جدید و یا اطلاع دهی در خدمت هستیم.

بخش1

پروگرام خوش آمدیدگویی به دو بخش اساسی تقسیم شده است: بخش 1 و بخش 2. بخش 1 شامل ارزیابی اجتماعی، ارزیابی زبان و 10 ساعت معلومات است.

این جلسه با کارگر اجتماعی برگزار می شود تا اینکه وضعیت تان را در بخش های مختلف زندگی روزمره از قبیل مسکن، صحت، زندگی فامیلی یا وضعیت کاری و مالی بررسی کند. ما در کنار هم، پیرامون ضرورت های تان در بخش های مختلف متذکره بحث می کنیم و به بهترین شکل ممکن شما را کمک می نماییم تا پیشرفت کنید.

این دوره آموزشی 10 ساعته که معمولاً در 3 و نیم روز ارائه می گردد، به زبانی که شما بهتر می فهمید، فراهم می شود. این امر، شما را قادر می سازد که حقوق و وظایف خویش را در بلجیم بهتر درک نموده و معلومات مفیدی را برای مدغم کردن خود در زندگی روزمره بلجیم حاصل کنید. ما موضوعاتی مانند قانون اساسی بلجیم، نورم های اجتماعی و قانونی، مسکن، مراقبت های صحی، کار، سیستم مکتب و رفت و آمد را تحت پوشش قرار می دهیم.

این یک امتحان زبان فرانسوی است تا دانش زبان فرانسوی شما را مورد ارزیابی قرار دهد. این امتحان ما را قادر می سازد تا شما را به یک دوره آموزشی زبان فرانسوی که مناسب با سطح دانش شما باشد، بفرستیم.

بخش 1 تصدیقنامه

هنگامی که بخش اول تکمیل گردید، اولین تصدیقنامه را بدست خواهید آورد. این یک سند رسمی است که نشان می دهد شما بخش 1 دوره مقدماتی VIA را تکمیل کرده اید.

توافقنامه

توافقنامه لحظه ای است که با کارگر اجتماعی خود تصمیم می گیرید که چگونه سفر خود را در VIA ادامه دهید. در این مرحله، با اتکاء به ضرورت ها و خواست های خود، برنامه تان را ترتیب و تنظیم می کنید: حمایت و رهنمایی فردی، آموزش تابعیت و دوره های زبان فرانسوی. با امضای این توافقنامه مرحله دوم سفر شما، قسمت 2 شروع می شود. با امضای این توافقنامه، موافقت می کنید که در دوره های آموزشی که در آن ثبت نام کرده اید، شرکت می کنید.

بخش 2

در جریان پروسه پذیرش، کارگر اجتماعی برای شما حمایت اجتماعی را فراهم می کند. این حمایت، فردی و متناسب با ضرورت های مشخص شما است. این امر، دربرگیرنده کمک با پروسیجرهای مختلف اداری، مشوره، رهنمایی در بخش های مختلف زندگی اجتماعی مانند مراقبت از طفل، موضوعات خانه، آشناسازی اجتماعی- مسلکی، یا هر ضرورت مشخص دیگریست که احتمالاً داشته باشید.

آموزش تابعیت، تمدیدی از آموزش “حقوق و وظایف – زندگی در بلجیم” می باشد. ما تاریخ، جغرافیه، اقتصاد، سیاست و نهادهای بلجیم را تحت پوشش قرار می دهیم. سفرهای مختلف و برگزاری نشست ها با سازمان های کلیدی بروکسل موضوعات مورد بحث ما خواهد بود. این دوره آموزشی فرصتی را برای گفتگو، نشست ها و تبادل تجربه ها فراهم می کند و به زبان‌های مختلف ارائه می گردد و معمولاً در نشست های نیمه روزی برگزار می‌شود.

ما در همکاری با مکاتب مختلف، دوره های آموزشی رایگان زبان فرانسوی را در سراسر بروکسل فراهم می نماییم. دوره های آموزشی برای پیشنیه زبانی شاگرد و سطح زبان فرانسوی شما مناسب خواهد بود. در اوقات شام (7 ساعت در هفته) یا در جریان روز (10، 12، 16 یا 20 ساعت در هفته) تدریس می گردد.

بخش 2 تصدیقنامه

در پایان دوره آموزشی، طبق توافقنامه ای که در VIA امضا کرده اید، برای تان تصدیقنامه رسمی داده می شود که اشتراک را شما در پروگرام خوش آمدیدگویی اثبات می کند.

Téléchargez la version pdf de notre parcours d’accueil

Télécharger version FRDownload EN version Descargar versión en español تحميل النسخة العربية

IncluCities est financé par le Fonds européen pour l'asile, la migration et l'intégration (FAMI) et géré par le Conseil des communes et régions d'Europe.